Øjenprotesen

copyright@Firma Künstliche Augen Hellbach

Kunstøje, kunstigt øje, glasøje, øjenprotese – alle disse begreber betegner en protese, som bæres efter tabet af det naturlige øje.

Et uheld, en øjensygdom eller medfødte fejldannelser er de hyppigste årsager, til at man får en øjenprotese.

Hver øjenprotese fremstilles individuelt i hånden. Formen er en halvkugle, som er udformet tykkere eller tyndere, passende til øjenhulens (orbita) form. Øjenlågets modtryk holder øjenprotesen inden i øjenhulen. Et kirurgisk indgreb er ikke nødvendigt for at tilpasse en øjenprotese.

De kunstøjne af glas, som vi fremstiller, har et naturligt udseende, kan bæres obemærket og er problemfrit både ud fra et hygiejnisk og allergisk synspunkt.


Selvfølgelig opfylder vi alle relevante lovmæssige krav, som stilles til øjenproteser, og vi er godkendt af alle relevante omkostningsbærere.

Versbacher Str. 183 . 97078 Würzburg . Telefon +49 (0)931-24825 . Telefax +49 (0)931-22653
E-Mail: infoataugenkuenstler [dot] de . www.augenkuenstler.de

Kolofon

Versbacher Str. 183 . 97078 Würzburg
Telefon +49 (0)931-24825 . Telefax:+49 (0)931-22653
E-Mail: infoataugenkuenstler [dot] de
www.augenkuenstler.de